Nadja

Nadja

ときのうつろいは早い。南仏ではなく、南塚口にひっそり現存する塚口最古のワインバー、ナジャ。一歩足を踏み入れると終電をなくしてしまう。 兵庫県尼崎市 南塚口町8-8-25 Tel: 06-6422-3257

ブドウ・ト・イキル 2020 / 國津果實酒醸造所(中子具紀 & 野乃花)

Budou to Ikiru 2020 / Kunitsu Kajitsushu Winery (Nonoka & Tomonori Nakako)
Nadja 7
980 件